Porady dla artystów

Wśród cytatów, które zbierała Izabela, liczne dotyczyły artysty, jego talentu, odpowiedzialności i roli. Izabela podkreśla w swoich wyborach konieczność oryginalności, zarzucenie konformizmu i nie uleganie opinii publicznej. Uważa, że każde dzieło jest warte tego, by powstało, a w pracy twórczej ręką artysty kieruje Bóg.

Potęga i talent wzrastają w ciszy. (MULFORD 1992)

Wyniki przychodzą przez długie ćwiczenie, ale nie przez mozolne. (MULFORD 1992)

Chcesz malować? Zacznij! Wszystko na tym świecie wymaga jakiegoś punktu wyjścia. (MULFORD 1992)

Kiedy tracisz cierpliwość, zaczekaj aż twój zbiornik cierpliwości się napełni. (MULFORD 1992)

Bóg, największy malarz, maluje za moim pośrednictwem. Jemu służę, dla Niego maluję i On przeze mnie maluje swój obraz – obraz miłości.

Nie ma twórczości bez udręki – wszystkie arcydzieła tworzą artyści w bólu. (SALVANESCHI 1996)

Trzeba płonąć, żeby móc śpiewać. (SALVANESCHI 1996)

Geniusz rodzi się wtedy, gdy jest przyparty do muru. (MOODY 1992)

Brak pewności siebie i twórczej energii bardziej nas utwierdza w poczuciu niedostatku niż chudy portfel. (BREATHNACH 2000)

Sztuka jest współpracą z boskością, świętym przymierzem między artystą i Wielkim Stwórcą. (BREATHNACH 2000)

Wróć do prostoty. Wtedy wraca twoja moc, indywidualność, twórczy autentyzm, niewinność, które wyzwalają cię z narzuconych sobie ograniczeń i dają szansę wyrażenia swej wyjątkowości. (FOLEY 2005)

Zrozumienie koloru umożliwia zrozumienie energii. (FOLEY 2005)

Najbardziej paraliżuje nas głos naszego wewnętrznego krytyka. (FOLEY 2005)

Pasja to ogień, który każe wyrażać siebie, to miłość działania – odrzuć tylko oczekiwanie, przywiązanie do skutku. (WALSCH 2011)

Artysta wie, że musi być sam, żeby tworzyć. Pragnąć, prosić, wierzyć, otrzymywać. (BREATHNACH 2000)

Nie przejmuj się, że twój talent nie dorasta do zadania. Duch zawsze wybiera nas jako sługi dzieła doskonale odpowiadającego naszym możliwościom. (BREATHNACH 2000)

Najlepszym sposobem oddania wizji na płótnie jest powierzenie się pędzlowi. Pędzel odrywa to, czego sam nie mógłbym zrobić. (BREATHNACH 2000)

Aby być wiernym twórczej pracy, artysta musi wędrować do środka, do serca. (BREATHNACH 2000)

Ufaj sobie, inaczej nie będziesz autentyczna w życiu i twórczości. Miej odwagę, nie wolno ci myśleć o tym, jak zostanie przyjęta twoja praca, gdy ją skończysz . To nie tylko twoja praca. (BREATHNACH 2000)

Miej odwagę uwierzyć w swoją kreatywność, bez względu na to dokąd cię ona zaprowadzi. Uwierz, że zaprowadzi cię dokładnie tam, gdzie miałaś się znaleźć. (BREATHNACH 2000)

Zamiast tworzyć, nieświadomie współzawodniczymy. Porównywanie się jest bolesne, jest to kolejna wymyślona forma sabotażu. (BREATHNACH 2000)

Nie panikujcie. To niemożliwe, żebyście były oryginalne, ale możecie być autentyczne. Gdy jesteś autentyczna, to i sztuka jest taka. (BREATHNACH 2000)

Bóg ma wiele pomysłów na obrazy – wsłuchując się w głos wewnętrznego Twórcy zostajemy poprowadzeni właściwą ścieżką. (BREATHNACH 2000)

Przyjąwszy posadę od Wielkiego Stwórcy, masz jednocześnie prawo i obowiązek przyznawać się do dzieła, które było tego rezultatem. (BREATHNACH 2000)

Kobieta, która pracuje tylko rękami, jest robotnicą, pracująca rękami i głową jest rzemieślniczką, a pracująca rękami, głową i sercem jest artystką. (św. Franciszek z Asyżu)

Nietwórcze dni istnieją, każdy artysta je zna, należy to przeczekać i przygotować się na skok kreatywności. Nie wszystkie nasze godziny mają być produktywne. (BREATHNACH 2000)

Inni nie muszą doceniać tego, co robisz. Eksploruj swoje pole diamentów i nie przywiązuj zbytnio uwagi do osądów. (BREATHNACH 2000)

Wszystko, co ważne rodzi się w samotności i w niepokoju. (DYMEL 1992)

Każde dzieło sztuki, czy to praca wielkiego geniuszu, czy coś bardzo małego, przychodzi do artysty i mówi: „Oto jestem, ucieleśnij mnie”. (BREATHNACH 2000)

Wszystko, co możesz, o czym marzysz – spełnij. W śmiałości bowiem jest geniusz, moc i magia. (Johann Wolfgang Goethe)

Kiedy zaakceptujesz to, że tworzenie jest rzeczą naturalną, Stwórca poda ci pomysł ilekroć będzie taka potrzeba. (BREATHNACH 2000)

Uwierz we własny pomysł. To co jest prawdziwe w twoim sercu, jest prawdziwe dla wszystkich ludzi – na tym polega geniusz. (R.W. Emerson)

Musisz przyznawać się do talentu, bo inaczej go stracisz. (BREATHNACH 2000)

Dzieła sztuki, którego ja nie stworzę, nie stworzy nikt inny. (Simone Weil)

Moja sztuka jest moją religią. Dla mnie oznacza ona w życiu wszystko. (Gwendalen John)

Kiedy nauczymy się odcinać od chaosu, koncentrować twórczą energię na swoim wnętrzu, to skupienie wyniesie nasze zdolności ponad normę. (BREATHNACH 2000)