Pierwszą godzinę dnia spędzić z Bogiem, z modlitwą.

Modlitwa była nieodłączną towarzyszką Izabeli. Jej ufność w Boga wyrażała się w modlitwie i rozmowie z Bogiem. W swych zeszytach zbierała modlitwy – dziękczynne, błagalne, afirmujące. Inspiracją do nich były głównie książki Murphy’ego, Breathnacha i hymny biblijne. Zapisywała je na kartkach do codziennej i okolicznościowej recytacji.

W jej wypiskach odnajdujmy cytaty mówiące o wadze i znaczeniu modlitwy. Istotą modlitwy jest uważna myśl, jej celem kontakt z Bogiem, a wyrazem prośba lub dziękczynienie.

Kiedy popadam w kłopoty, modlę się. A ponieważ niemal ciągle mam kłopoty, więc prawie zawsze się modlę. (BURGIN 1992)

Modlitwa zawsze przynosi rozwiązanie. (MURPHY 2002)

Codzienne życie jest modlitwą. Proś o łaskę na każdy dzień. O jednodniową porcję łaski każdego dnia. (BREATHNACH 2000)

Proś swoje „ja”, by wyjawiło ci twe najgłębsze potrzeby, aby Duch mógł ugasić i zadowolić twoją żarłoczną duszę. (BREATHNACH 2000)

Proś Ducha o dzienną porcję łaski, Boską Mądrość o instrukcję. Poproś Anioła Stróża, by dał wyraz swej świętej opiece. Proś o cud. Pytaj o boski plan twojego życia. Proś grzecznie. Proś z pasją. Proś z wdzięcznym sercem… tylko proś. (BREATHNACH 2000)

Poznałem, że w każdym położeniu mam być zadowolony i dziękować. (św. Paweł)

Modlitwa to każda myśl i uczucie. Zmaterializuje się, jeśli nie zostanie zneutralizowana przez myśl intensywniejszą. (MURPHY 2013)

Modlitwa to świadomy kontakt z Nieskończoną Inteligencją. Skuteczna modlitwa to pewność. (MURPHY 2013)

Kiedy się modlisz, nie bądź skupiony na swoich problemach, lękach. Skup się na rozwiązaniu, wiedząc, że mądrość podświadomości ujawni odpowiedź w sposób, którego się nie spodziewasz. (MURPHY 2008a)

Modlitwa nie będzie skuteczna w pośpiechu, zmuszaniu podświadomości. Bez niepokoju przedstaw prośbę w ufności i czekaj na odpowiedź. (MURPHY 2008a)

Modlitwy na początek dnia (prośba o dzienną porcję łaski):

Czczę i wysławiam Boga w moim mężu, dzieciach i ich współmałżonkach, wnukach, bracie i jego rodzinie. Błogosławię wszystko, co oni robią i wszystko, co ja dla nich robię. Bóg nas kocha i troszczy się o nas. Prawo boskie i boski ład panują w naszych domach. Każda moja praca jest modlitwą i służy mojemu najwyższemu dobru.

Wola Boża układa dziś i zawsze moje życie. Wszystko dzisiaj obróci się na moją korzyść. Zaczyna się nowy i piękny dzień – szczęśliwszy niż jakikolwiek przedtem. Kieruje mną boska mądrość, a Bóg błogosławi wszystkiemu, co dzisiaj zrobię. Otacza mnie i chroni Boża miłość, idę ku światłu. Ilekroć zacznę odbiegać myślami od tego, co dobre i konstruktywne, natychmiast przywołam się do porządku i skupię wyłączne na dobru i pięknie. Przez cały dzień będę bez reszty szczęśliwa.

To jest Dzień Pana. Wybieram harmonię, pokój, zdrowie, miłość. Decyduję się na boskie prawo, boski porządek, boską miłość. Kieruję swoje życie na piękno i obfitość. Wiem, że przez uświadomienie sobie tych prawd, powołam w sobie wrodzoną nieskończoną MĄDROŚĆ BOSKĄ, która umożliwi mi wyrażenie w moim życiu tego, co wybrałam.

Modlitwy dziękczynne:

Dziękuję Ci Panie
za wspaniały dar tego cudownego dnia
i za łaski jakimi mnie dziś obsypiesz,
i moje dzieci, i moje wnuki, i moją rodzinę!
Dziękuję Ci Panie
za Twoje wszystkie błogosławieństwa
jakimi obdarzasz mnie i moją rodzinę
AMEN

Szukałam Pana, a On mnie wysłuchał i uwolnił od wszelkiej trwogi. Kieruje mną Nieskończona Mądrość, która określa tory planet i Ona teraz przeprowadzi mnie przez życie.

Moja wrodzona Nieskończona Mądrość prowadzi mnie w moich decyzjach, w moich działaniach. Wskazówki i ostrzeżenia, które otrzymuję od mojego Wyższego Ja dostrzegam natychmiast, a wewnętrzne przewodnictwo, które przypada mi w udziale, świadomie rozpoznaję. Dziękuję Bogu za radość, którą daje wysłuchana modlitwa. Dziękuję za wspaniały dar tego cudownego dnia.

BÓG JEST, a Jego obecność przepełnia mnie. Jest we mnie harmonia, radość, pokój i piękno, które czuwają nad moim właściwym postępowaniem. MIŁOŚĆ BOGA  przepełnia moją duszę, a modlitwa czyni cuda w moim życiu.

Jestem kanałem nieskończoności. Bóg mnie prowadzi. Bóg mnie miłuje. Boska miłość przepływa przez moją duszę, mój umysł, moje ciało. Ona przemienia, uzdrawia i wzmacnia każdy atom mojej istoty. Odczuwam pokój, który wynika z wiary w Boga.

Jeśli Bóg jest za mną, któż może być przeciwko mnie? Dzięki Mocy Boskiej, która czyni mnie silną, mogę czynić wszystko i wszystko osiągnąć. Zdrowie jest mi przeznaczone, sukces jest mi przeznaczony, harmonia jest mi przeznaczona, bogactwo jest mi przeznaczone. Jestem kanałem nieskończoności. Dziękuję za błogosławieństwo Boże w moim życiu.

Moja podświadomość zna rozwiązanie. Zaraz zareaguje na moje wezwanie. Z całego serca dziękuję za to, że jej bezgraniczna mądrość poddaje mi najlepsze rozwiązanie. Moje niewzruszone przekonanie wyzwala nieskończenie skuteczną moc mojej podświadomości. Cieszę się i dziękuję.

Bóg jest, a wszystko co jest, to Bóg. Boska obecność i moc to boskość w człowieku. Są we mnie, przenikają całe moje jestestwo i w moim życiu wyrażają się harmonią, pokojem, zdrowiem, radością, inspiracją, właściwym działaniem, dobrobytem i prawdziwym samourzeczywistnieniem. Jestem wolnym otwartym kanałem dla boskości i wiem, że przestrzegając tych zasad, myślą i odczuciem zaznam wszystkich dobrodziejstw tego świata.

Modlitwy okolicznościowe:

Wyprzedza mnie boska miłość i wyrównuje moje drogi, czyniąc je pięknymi, pogodnymi i szczęśliwymi przed podróżą.

Bóg jest źródłem mego dostatku. Moje potrzeby finansowe i wszystkie inne są zaspokajane w każdym miejscu i momencie – w poczuciu niedostatku.

Bóg mnie prowadzi. Jest moją Latarnią. Pan światłem i zbawieniem moim: kogóż mam się lękać? Pan obroną mojego życia: przed kim mam się trwożyć? Bóg nie napełnia naszej duszy lękiem, lecz siłą, miłością i jasnością myśli – uśmierzająca lęki.

Miłość Boża otacza mnie, spowija i obejmuje. Ta bezgraniczna Miłość jest wyryta w moim sercu i wpisana w moim wnętrzu. Promieniuję miłością w swoich myślach, słowach i uczynkach. Miłość jednoczy i zestraja wszystkie moce, atrybuty i właściwości Boga, który jest we mnie – na opanowanie lęku.

Spokój Boży, nie do ogarnięcia rozumem, przepełnia mój umysł i moje serce w chwili złości.

Każdy problem rozwiąże Pan. Bóg zna odpowiedzi przed spoczynkiem.

Od dzisiaj moja pamięć wyostrza się pod każdym względem. Coraz lepiej widzę i pamiętam. Zawsze i wszędzie zdołam sobie przypomnieć, co tylko zechcę i zobaczyć najdrobniejsze szczegóły. Wyraźniej i trwale zapamiętuję, wszystko łatwo utrwala mi się w pamięci. Cokolwiek chcę sobie przypomnieć, niezwłocznie ukazuje mi się przed oczyma duszy w ostrych konturach. Jestem szczęśliwa, dobrze sypiam, mam dużo siły i nic mnie nie boli. Dziękuję Panie – na pamięć i wzrok.

Nieskończona Inteligencja odsłania przede mną doskonałe koncepcje rozwiązania każdego problemu. Jest moim przewodnikiem, a działanie Boga jest doskonałością. Cudowna, uzdrawiająca obecność przenika każdy atom mojego ciała. Boża rzeka pokoju przepływa przez mój umysł i serce, jestem zrelaksowana. Wiem, że Boża obecność, która mnie stworzyła, scala mnie teraz i doskonali. Dziękuję za cudowne uzdrowienie, które właśnie się we mnie dokonuje – o zdrowie. (MURPHY 2013)

Ojcze, wszystkie Twoje dzieła są pełne mądrości. Odpowiedz na moje potrzeby, prowadź mnie w moich pracach, powiedz co mam zrobić, wskaż i rozwiń moje ukryte zdolności, daj mi mądrość serca i słowa – o prowadzenie. (MURPHY 2008a)

Modlitwy artystki:

Zaczynam malowanie z miłością, czcią, adoracją dla Boga, a efekt jest zawsze odzwierciedleniem Jego miłości, piękna i chwały.

Za moim pośrednictwem maluje ten obraz mądrość Boża. Oświeca Ona mój umysł i powstaje obraz inspirujący, dobry, będący darem dla ludzkości.

Bóg jest nieopisanym pięknem, absolutną harmonią i bezgraniczną miłością. Bezkresna miłość Nieskończonego przenika mój umysł w całym swym majestacie i chwale, a moje dłonie pod boskim przewodnictwem przenoszą na płótno piękno, porządek, symetrię i proporcję. Wszystko co namaluję, będzie zawsze piękne i radosne. Każda przedstawiona w moich obrazach scena poruszy w ludziach boską nutę.

Bóg, największy malarz, maluje za moim pośrednictwem. Jemu służę, dla Niego maluję i on przeze mnie maluje swój obraz – obraz miłości.

Afirmacje:

Z każdym dniem rośnie moja pojętność i mądrość. Jestem całkiem zdrowa i sprawna, silna, życzliwa, zrównoważona i szczęśliwa. Bezgraniczna moc uzdrowicielska mojej podświadomości przepływa przeze mnie całą, przejawia się harmonią, zdrowiem, spokojem, radością, twórczością artystyczną i materialnym dostatkiem.

Tan dzień podarował mi Bóg! W moim życiu dokonuje się boskie działanie.

Bóg jest moim pasterzem i nie pozwoli mi zbłądzić.

Bóg mnie kocha i troszczy się o mnie. Jestem inna niż wszyscy, a Bóg chciałby przeze mnie dokonać czegoś szczególnego. Bóg czuwa nade mną i prowadzi mnie. Nabieram sił, mocy i mądrości.

Boskie błogosławieństwa nie mają końca. Sukces jest mi przeznaczony, bogactwo Boże jest mi przeznaczone, harmonia jest mi przeznaczona.

Jestem wolna i bezpieczna. Jest we mnie tylko dobro i piękno. Żyję z pasją. Życie dba o mnie, a ja dbam o życie.

Dzięki bezgranicznej mocy podświadomości nie ma dla mnie rzeczy niemożliwych. Podświadomość urzeczywistni wszystko, w cokolwiek świadomość niewzruszenie uwierzy.

We wszystkim kieruje mną nieskończona mądrość. Cieszę się pełnią zdrowia, a w moim ciele i duchu działa prawo harmonii. Piękno, miłość, spokój i dostatek są na zawsze moim udziałem. Całym moim życiem rządzą zasady słusznego postępowania i Boży ład.

Mieszkam teraz w domu Boga. Mam pokój i szczęście. Będę mieszkać w domu Pana po najdłuższe czasy. (MURPHY 2013)

Jestem większa od każdego problemu, bo wiem, że Bóg jest od nich silniejszy, więc ich się nie boję. Boska Inteligencja, która jest we mnie, obdarzy mnie wszelką potrzebną siłą, mocą i twórczymi pomysłami. Pokój Boży napełnia moją duszę.

Bóg prowadzi mnie, dokądkolwiek się udaję. Boża miłość idzie przede mną i sprawia, że moja droga jest doskonała i radosna. (MURPHY 2013)

Boża siła i mądrość są dla mnie zawsze dostępne. Nie jestem sama. (MURPHY 2013)

Ulubione psalmy:

Psalm 23

Pan jest moim pasterzem, nie brak mi niczego.
Pozwala mi leżeć na zielonych pastwiskach.
Prowadzi mnie nad wody, gdzie mogę odpocząć:
orzeźwia moją duszę.
Wiedzie mnie po właściwych ścieżkach
przez wzgląd na swoje imię.

Chociażbym chodził ciemną doliną,
zła się nie ulęknę,
bo Ty jesteś ze mną.

Twój kij i Twoja laska
są tym, co mnie pociesza.

Stół dla mnie zastawiasz
wobec mych przeciwników;
namaszczasz mi głowę olejkiem;
mój kielich jest przeobfity.

Tak, dobroć i łaska pójdą w ślad za mną
przez wszystkie dni mego życia
i zamieszkam w domu Pańskim
po najdłuższe czasy.

Psalm 91

Kto przebywa w pieczy Najwyższego
i w cieniu Wszechmocnego mieszka,
mówi do Pana: «Ucieczko moja i Twierdzo,
mój Boże, któremu ufam».
Bo On sam cię wyzwoli
z sideł myśliwego
i od zgubnego słowa.
Okryje cię swymi piórami
i schronisz się pod Jego skrzydła:
Jego wierność to puklerz i tarcza.
W nocy nie ulękniesz się strachu
ani za dnia – lecącej strzały,
ani zarazy, co idzie w mroku,
ni moru, co niszczy w południe.

Choć tysiąc padnie u twego boku,
a dziesięć tysięcy po twojej prawicy:
ciebie to nie spotka.
Ty ujrzysz na własne oczy:
będziesz widział odpłatę daną grzesznikom.
Albowiem Pan jest twoją ucieczką,
jako obrońcę wziąłeś sobie Najwyższego.

Niedola nie przystąpi do ciebie,
a cios nie spotka twojego namiotu,
bo swoim aniołom dał rozkaz o tobie,
aby cię strzegli na wszystkich twych drogach.
Na rękach będą cię nosili,
abyś nie uraził swej stopy o kamień.
Będziesz stąpał po wężach i żmijach,
a lwa i smoka będziesz mógł podeptać.
Ja go wybawię, bo przylgnął do Mnie;
osłonię go, bo uznał moje imię.
Będzie Mnie wzywał, a Ja go wysłucham
i będę z nim w utrapieniu,
wyzwolę go i sławą obdarzę.
Nasycę go długim życiem
i ukażę mu moje zbawienie.

Psalm 139

Panie, przenikasz i znasz mnie,
Ty wiesz, kiedy siadam i wstaję.
Z daleka przenikasz moje zamysły,
widzisz moje działanie i mój spoczynek
i wszystkie moje drogi są Ci znane.

Choć jeszcze nie ma słowa na języku:
Ty, Panie, już znasz je w całości.
Ty ogarniasz mnie zewsząd
i kładziesz na mnie swą rękę.
Zbyt dziwna jest dla mnie Twa wiedza,
zbyt wzniosła: nie mogę jej pojąć.
Gdzież się oddalę przed Twoim duchem?
Gdzie ucieknę od Twego oblicza?

Gdy wstąpię do nieba, tam jesteś;
jesteś przy mnie, gdy się w Szeolu położę.
Gdybym przybrał skrzydła jutrzenki,
zamieszkał na krańcu morza:
tam również Twa ręka będzie mnie wiodła
i podtrzyma mię Twoja prawica.
Jeśli powiem: «Niech mię przynajmniej ciemności okryją
i noc mnie otoczy jak światło»
sama ciemność nie będzie ciemna dla Ciebie,
a noc jak dzień zajaśnieje.

Ty bowiem utworzyłeś moje nerki,
Ty utkałeś mnie w łonie mej matki.
Dziękuję Ci, że mnie stworzyłeś tak cudownie,
godne podziwu są Twoje dzieła.
I dobrze znasz moją duszę,
nie tajna Ci moja istota,
kiedy w ukryciu powstawałem,
utkany w głębi ziemi.
Oczy Twoje widziały me czyny
i wszystkie są spisane w Twej księdze;
dni określone zostały,
chociaż żaden z nich [jeszcze] nie nastał.

Jak nieocenione są dla mnie myśli Twe, Boże,
jak jest ogromna ich ilość!
Gdybym je przeliczył, więcej ich niż piasku;
gdybym doszedł do końca, jeszcze jestem z Tobą.
O Boże, obyś zgładził bezbożnego,
niech krwawi mężowie idą precz ode mnie!
Oni przeciw Tobie zmawiają się podstępnie,
za nic mają Twoje myśli.

Panie, czyż nie mam nienawidzić tych, co nienawidzą Ciebie,
oraz nie brzydzić się tymi, co przeciw Tobie powstają?
Nienawidzę ich pełnią nienawiści;
stali się moimi wrogami.
Zbadaj mnie, Boże, i poznaj me serce;
doświadcz i poznaj moje troski,
i zobacz, czy jestem na drodze nieprawej,
a skieruj mnie na drogę odwieczną!