Czego się nie robi z serca, lepiej wcale nie robić.

Izabela Babkiewicz pracowała jako nauczycielka przez 30 lat. Rozpoczęła pracę w listopadzie 1954 r. mając szesnaście lat i cały czas podnosiła swoje kwalifikacje. Najpierw kształciła się w Rejonowej Komisji Kształcenia Nauczycieli w Giżycku, potem w Liceum Pedagogicznym w Mrągowie, a ostatecznie w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Gdańsku. Na emeryturę przeszła w 1984 r. mając czterdzieści sześć lat.

Do zawodu nauczycielskiego podchodziła z pasją i poświęceniem. Uważała go za powołanie, a uczniów traktowała jak własne dzieci. Oni odwdzięczali się jej miłością. Utrzymywali kontakt nawet po skończonej edukacji, przysyłali kartki okolicznościowe i przy spotkaniach po latach okazywali zawsze wdzięczność. Okres jej pracy można podzielić na dwa etapy: praca w Szkole Podstawowej w Pożarkach (11 lat), praca w Zespole Szkół Rolniczych w Karolewie (19 lat).