Panorama Karolewa, lata 30. ubiegłego wieku.

Zespół Szkół Rolniczych w Karolewie powstał na bazie przedwojennej infrastruktury. W 1882 r. w Karolewie pod Kętrzynem założono Zakład Opiekuńczy prowadzony przez Kościół Ewangelicko-Augsburski. Przed wojną w zakładzie przebywało ok. 1500 podopiecznych (umysłowo chorzy, chorzy na suchoty, epilepsję, alkoholicy). Chorymi opiekowało się 150 diakonów i diakonis. Zakład był sam w sobie miasteczkiem z własnym kościołem o zamkniętej strukturze architektonicznej. W ramach leczenia stosowano terapię zajęciową, dlatego zakład posiadał własne gospodarstwo rolne (w roku 1913 było tam 141 ha użytków rolnych, przed wojną wraz z gruntami dzierżawionymi było to już powyżej 500 ha). Po rozpoczęciu wojny zakład przejęło SS. Został on zlikwidowany w 1940 r. Obłożnie chorych uśmiercono, a pozostałych wywieziono do Kortowa w Olsztynie. W Karolewie powstały koszary SS. Jednostka ta służyła do ochrony „Wilczego Szańca”.

W 1947 r. w Karolewie powstało Liceum Agrotechniczne II stopnia. W roku 1949 powstała druga szkoła – Państwowe Liceum Rolniczo-Spółdzielcze i do Karolewa przeniesiono młodzież z Liceum Hodowlanego z Pasłęk, Gimnazjum Rolniczego ze Szczytna i Liceum Rachunkowości Rolnej z Wysokiej. Tak powstał Zespół Liceów Rolniczych o czterech specjalnościach (Liceum Rachunkowość Rolnej, Liceum Hodowlane, Liceum Rolnicze, Liceum Mechaniki Rolnej). Wyremontowano wówczas budynki szkolne Październik i Zetempówkę (obecnie Centrum i Warmianka). W 1951 zmieniono nazwę zespołu na Zespół Państwowych Techników Rolniczych w Karolewie. W 1965 gdy rozpoczęła w Karolewie pracę Izabela Babkiewicz, dyrektorem naczelnym był Henryk Fryc (1959-1981).

Panorama Karolewa 2012 z: 65-lecie karolewskiej szkoły, praca zbiorowa wydana z okazji jubileuszy szkoły.

Izabela pracę w Karolewie rozpoczęła w 1965 r. Uczyła geografii i historii, miała też wychowawstwo kolejnych roczników. W latach 60-tych i 70-tych wraz z mężem w wakacje prowadzili obozy wędrowne. Izabela stroniła od polityki, nie pragnęła robić kariery, unikała plotek. Koncentrowała się na dobrym wykonywaniu swego zawodu, na ludziach i ich problemach.

Studniówka – Izabela ze swoją klasą. Karolewo 03.02.1978.

Studniówka – kadra nauczycielska, po środku Izabela z Mikołajem. Karolewo 03.02.1978.

Tablo kolejnych roczników

Spotkania absolwentów

W październiku 2006 r. Babkiewiczowie uczestniczyli w zjeździe absolwentów, który odbył się w Karolewie. Odnowione tam znajomości zaowocowały dwoma kolejnymi zjazdami, zorganizowanymi już prywatnie, które odbyły się w 2009 r. w Bartążku pod Olsztynem i w Mrągowie.

Babkiewiczowie przed zjazdem absolwentów. Olsztyn 09.2006.

Zjazd absolwentów. 04.2009 Bartążek.

Zjazd absolwentów. 04.2009 Bartążek.

Zjazd absolwentów. Mrągowo.

Zjazd absolwentów. Mrągowo.