Biogram Izabeli Babkiewicz:

Uzupełnieniem poniższego biogramu są fragmenty z książek Janiny Mroczkowskiej, w których przedstawia ona ważniejsze momenty z życia swej córki Izabeli.

1954-1965 nauczycielka w SP w Pożarkach koło Kętrzyna

08.1954
przeprowadzka do Pożarek
09-12.1954
nauka w liceum w Kętrzynie
1954-1959
nauka w Rejonowej Komisji Kształcenia Nauczycieli (RKKN) w Giżycku,
potem w  Mrągowie (liceum pedagogiczne)
11.1954
rozpoczęcie pracy w zawodzie nauczyciela
07-08.1955
wakacyjne kursy w RKKN
08.1956
spotkanie z przyszłym mężem
02.1957
przyjazd dziadka
06.01.1959
egzamin maturalny
13.01.1959
wstąpienie w związek małżeński
1960-1969
Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Gdańsku: Biologia i Nauka o Ziemi
22.06.1961
narodziny córki