Biogram Izabeli Babkiewicz:

Uzupełnieniem poniższego biogramu są fragmenty z książek Janiny Mroczkowskiej, w których przedstawia ona ważniejsze momenty z życia swej córki Izabeli.

1965-1984 nauczycielka historii i geografii w Zespole Szkół Rolniczych w Karolewie

08.1965
przeprowadzka do Karolewa
24.12.1968
śmierć ojca
04.07.1969
stopień magistra geografii w zakresie geografii fizycznej, rozprawa:
„Próba wydzielenia jednostek naturalnych w obrębie powiatu Kętrzyn”
01.08.1972
stanowisko nauczyciela dyplomowanego
08.1972
wyjazd na Bałkany
25.07.1973
narodziny syna
23.04.1975
Złoty Krzyż Zasługi za dwudziestoletnią nienaganną pracę pedagogiczną
09.05.1983
odznaka honorowa: „Zasłużony dla Warmii i Mazur”