Jestem już bardzo „zużyta”. Dużo za mną, mniej przede mną – i co z tego? Wciąż jestem naiwna jak małe dziecko i wciąż robię różne głupstwa w dzień, by w nocy żałować, że znów zmarnowałam swoją szansę lepszego wykorzystania cudownego dnia, który otrzymałam.

Tylko czemu nic nie wiem po tylu latach tu spędzonych? Czemu jestem naiwna jak dziecko? Czemu wciąż zajmują mi czas różne mało ważne rzeczy? Czemu nie umiem odróżnić co naprawdę jest ważne i czym powinnam się zajmować teraz, gdy już nie mam tyle sił co kiedyś? Starymi rzeczami zająć się nie mogę, nowych nie umiem. Co mam robić?

A ludzie myślą – starszy człowiek, dużo przeżył, dużo doświadczył to wie. Nie, my nadal malutkie dzieci, czekamy, by nami kierowano. Trochę wiem teraz więcej niż na początku mojej wędrówki, ale wiem „do tyłu” – czyli to co już przeszłam. A wszystko co spotyka mnie teraz jest dla mnie tak samo nowe jak dla Ciebie i muszę dopiero każdej nowej chwili uczyć się. Czy się ma dwadzieścia czy siedemdziesiąt lat, to każdy uczy się każdego dnia.

Dziękuję za każdy dzień i każdą noc, dziękuję za wszystkie chwile, które tu mogłam przeżyć. Dziękuję za wszystkie błogosławieństwa, jakie ciągle otrzymuję od Ciebie Panie.

Izabela Babkiewicz (pamiętnik 2007.07.05)

Bóg

Bóg stwarza słońce i księżyc – Michał Anioł, Kaplica Sykstyńska

Izabela Babkiewicz postrzega Boga jako zasadę stojącą za całą rzeczywistością, przejaw wszelkiej mocy i doskonałości. Bóg nie pozostaje obojętny na losy świata, lecz w swej nieskończonej dobroci jest zawsze życzliwy człowiekowi. Wszystko dzieje się zgodnie z jego wolą, a zatem wszystko, co się dzieje, jest dobre, gdyż ani w Bogu, ani na zewnątrz niego nie ma zła. Zło wynika jedynie z błędnej interpretacji zdarzeń. Takie pragmatyczne pojmowanie Boga jako doskonałego opiekuna i właściciela ma uwolnić człowieka od niepokojów i trosk – „jestem w dobrych rękach, nic złego nie może mi się przydarzyć”.

Jest esencją rzeczywistości

Bóg jest we wszystkim i wszystko jest w Bogu. (PODŻORSKI 1992)

Źródłem energii jest obecność Boga w człowieku. (MURPHY 1995)

Bóg w swej całości jest obecny wszędzie i jednocześnie. (MURPHY 1995)

Bóg mieszka w tobie, przebywa w tobie i przemawia w tobie, jest zasadą życia w tobie, a ty jesteś kanałem łączącym cię z Bogiem.(MURPHY 2008)

Nic na tym świecie nie należy do ciebie, wszystko należy do Boga. Zarządzasz boskimi darami i jesteś tu po to, by korzystać z bogactw wszechświata mądrze, sprawiedliwie i budująco. (MURPHY 1983)

Bóg i ja to jedność. Jeśli Bóg jest ze mną, to któż może być przeciw? (MURPHY 2013)

Miłość oznacza dostrzeganie obecności Boga wszędzie i we wszystkim. (MURPHY 2013)

Bóg jest jedyną obecnością, mocą, przyczyną i substancją. (MURPHY 2013)

Sankcjonuje ludzki los

Jeśli Pan domu nie zbuduje, próżno trudzą się ci, którzy go budują. (Ks. Psalmów 127,1)

Lekarz opatruje rany, a Bóg chorego leczy. (MURPHY 2002)

Bóg, który podpowiedział ci twoje pragnienia, wskaże również jak możesz je zrealizować. (MURPHY 2002)

Serce człowieka obmyśla jego drogę, lecz Pan kieruje jego krokami. (MURPHY 2008)

Życie każdego człowieka jest od początku do końca zgodne z boskim planem. (MURPHY 2008)

Wszystko, co zostało i zostanie stworzone, jest myślą czy wzorem w boskim umyśle. (MURPHY 2008)

Łaska jest przejawem Bożej miłości, dowodem, że nie jesteśmy sami. (BREATHNACH 2000)

Bóg zawsze wie, kiedy przyszedł dla nas właściwy czas. (ROBBINS 2009)

Jest życzliwy człowiekowi

Bóg cię kocha i troszczy się o ciebie. (MURPHY 2002)

Bóg daje mi więcej niż potrzebuję. (MURPHY 2002)

Albowiem aniołom swoim polecił, aby cię strzegli na wszystkich drogach twoich. (Ks. Psalmów 91,11)

Bóg nie opuszcza nas nigdy. To my Go opuszczamy, zaniedbujemy lub zaprzeczamy Jego istnieniu. (SALVANESCHI 1996)

Wolą Boga jest dać ci szczęście. (MURPHY 1983)

Każde doświadczenie jest kochającym nauczycielem. (BREATHNACH 2000)

Bóg nie znosi namaszczenia, przesadnej powagi, sztywności. Zawsze kocha naturalność i prostotę. (DYMEL 1992)

Gdy będziemy otwarte i wdzięczne za łagodne lekcje, na naszej ścieżce pojawią się nowi nauczyciele. (BREATHNACH 2000)

Zechciej dostrzec rękę Boga i przyjąć ją jako przyjacielską pomoc. (Julia Cameron)

Zostaniesz wysłuchany, zanim otworzysz usta. (MURPHY 2013)

Zło nie istnieje ani w Bogu, ani w świecie, ale w umyśle człowieka

Zło zwane szatanem panoszy się, gdy je tropimy, wyolbrzymiamy jego rolę, gdy walce z nim poświęcamy dużo uwagi i wysiłku. Znika, gdy je lekceważymy, pomniejszamy, pomijamy. (SIERADZKI 1990)

Tajemnica zła polega na tym, że go nie ma. Nie ma ciemności, tylko światło, które demaskuje ciemność. Zło jest sztucznym produktem naszej biegunowej świadomości. (DETHLEFSEN 1996)

Bóg nigdy nie przeklina, to nasz umysł nas osądza i stwarzamy sobie piekło lub niebo. (MURPHY 1995)

To, co cię gubi, to nie ciosy z zewnątrz, lecz zło, które tkwi w tobie i zatruwa cię jadem. (QUOIST 1999)

To umysł zawiera zło i dobro, umysł czyni szczęśliwych bądź zdesperowanych, bogatych lub biednych. (ROBBINS 2009)

Bóg nikogo nie potępia i nie karze, robimy to sami. (MURPHY 2013)

Człowiek

Stworzenie Adama – Michał Anioł, Kaplica Sykstyńska

Człowiek ma naturę duchową. Jest dzieckiem Boga, w którym działa Bóg. Nie ma granic jego możliwości, jeśli potrafi wykorzystać swoją boską potencję. Jako wszechmocny ma zdolność nieograniczonego kształtowania zarówno siebie, jak i świata. Jest też niepowtarzalnym indywiduum – nigdy nie powinien starać się do kogokolwiek upodobnić, ale kroczyć własną ścieżką. Zrozumienie swego indywidualizmu i nieograniczonych potencji otwiera świat przed dumnym i pewnym siebie człowiekiem – „mogę osiągnąć wszystko czego zapragnę, jestem doskonały takim, jaki jestem”.

Nieograniczoność ludzkich możliwości

Cokolwiek postanowisz, uda ci się, a nad twoimi drogami zabłyśnie światło i Pan wygładzi ścieżki twoje. (Ks. Joba 22,18)

Gdyż błogosławić cię będzie Pan, Bóg twój, we wszystkich twoich planach i w każdym dziele twoich rąk, i będziesz prawdziwie radosny. (Ks. Mojżeszowa 16,15)

Większość ludzi jest na tyle szczęśliwa, na ile zdecyduje się być szczęśliwa. (Lincoln)

Nasze wyobrażenia o tym, że człowiek zużywa się podobnie jak samochód czy ubranie, pochodzą z fizyki – człowiek jest potężnym systemem posiadającym dotąd nie poznane, ale kolosalne możliwości. Potencjał każdego człowieka jest różnorodny i niewyczerpany. (DAWITASZWILI 1989)

W tobie jest coś, co wszystko wie i wszystko widzi. Twoja podświadomość zna odpowiedź na wszystkie pytania. (MURPHY 1995)

W człowieku jest duchowość i nieskończona moc, której nie wiążą ograniczenia ciała, otoczenia, czasu i przestrzeni. (MURPHY 1995)

Czczę Boga we mnie. Jestem jednością z Bogiem. Skoro Bóg jest ze mną, kto może być przeciw mnie? (MURPHY 2008)

Zamień swoją ograniczoną wolę na nieskończoną wolę Boga – On twoją słabość zamieni na swoją nieskończoną wszechmoc (QUOIST 1999)

Wszystkie doskonałości i cnoty Boga ukryte są wewnątrz ciebie – odszukaj je. (FOLEY 2005)

Istota ludzka nie jest istotą przypadkową i wszystkie nasze działania mają jakieś powody. (ROBBINS 2009 )

Uważają to za dziwactwo, ale dla analfabety największym dziwactwem jest, że ktoś czyta. (DYMEL 1992)

Bóg stworzył ludzi na swoje podobieństwo i dał nam moc pokonywania przeciwności losu i osiągania szczęścia. (MURPHY 2013)

Człowiek jest indywidualnością

Myślimy, że systemy wartości innych są zawsze fałszywe. Irytuje nas fakt, że nie wszyscy mają tę samą hierarchę tego co dobre i słuszne. Faktycznie każde wartościowanie jest zawsze subiektywne. (DETHLEFSEN 1996)

Gdy człowiek odnajdzie w sobie własne prawo, uwalnia się od wszystkich innych praw. (DETHLEFSEN 1996)

Człowiek jest wiernym odbiciem swoich myśli. (MURPHY 2008)

Być artystą w życiu – tworzyć własne życie, nanosić poprawki, ciąć. Jesteś jedyna, nie można cię i twego życia do niczego porównać. (BREATHNACH 2000)

Jesteś kim jesteś, a to kim jesteś jest piękne. (BREATHNACH 2000)

Grzechem pierworodnym jest zaprzeczenie własnej oryginalności – powinniśmy ją celebrować. (BREATHNACH 2000)

Epokę tworzy niewielka grupa, choć konsumuje ją tłum. (DYMEL 1992)

Każde życie biegnie swoim torem (nie porównuj się) i to, co przytrafia się innym, nie ma nic wspólnego z tym, co przytrafia się nam. (BREATHNACH 2000)

Masz boską iskrę wyjątkowości, nie zabijaj jej w sobie, nie naśladuj nikogo. (DE MELLO 1991)

Kto żyje w tobie? Gesty, myśli, emocje, postawy, poglądy masz zapożyczone od kogoś innego. (DE MELLO 1990)

Świat

Grzech pierworodny – Michał Anioł, Kaplica Sykstyńska

Świat jest wypadkową myśli i słów. Nie ma swej obiektywnej egzystencji poza świadomością podmiotu i całkowicie zależy od wartości mu przypisanej. Człowiek może nad nim panować, przekraczając również prawa przyrody. Zmiana sposobu myślenia zmienia koloryt rzeczywistości. Rzeczywistość obiektywna nie ma wartości, to myśl człowieka charakteryzuje ją jako dobrą lub złą, radosną lub pełną boleści.

Świat jest doskonały i pełny sam w sobie. Jest dziełem Boga i jako takiemu nic mu nie brakuje. Jest doskonałym miejscem stworzonym dla człowieka. Wszystko w nim jest i to jest w pełni. Nie ma braku, nie ma niedoboru dóbr, ale dostęp do obfitości zależy od nastawienia człowieka.

Świat jest tworem myśli

Zacznij ignorować złe myśli, jeśli je zaczniesz analizować, pomyślisz, że są realne. (film: Santa Barbara)

Nic nie jest dobre ani złe, tylko myślenie czyni je takim. (Szekspir)

Umysł jest zawsze budowniczym. Ciało staje się tym, czym jest duch zasilany. (SHERWOOD 1990)

Życie składa się głównie z burzy myśli, która nieustannie szaleje w umyśle. (M. Twain)

Nic nie jest złe ani dobre – my sami je takim czynimy. (McGINNIS 1993)

Każdy twój sąd o sobie samym i o świecie to tylko myśl, którą można zmienić. (HAY 1994)

Musimy się nauczyć patrzeć na rzeczy i wydarzenia tego świata tak, by nasze ego nie wciągało nas w niechęć do nich lub sympatię. (DETHLEFSEN 1996)

Wierze w model przyczynowości przeczy to, że odnalezione przyczyny są rezultatem własnych oczekiwań. (DETHLEFSEN 1996)

Ani słowa, ani rzeczy, ani wydarzenia nie mogą być dobre lub złe – wartościowanie powstaje w głowie oglądającego. (DETHLEFSEN 1996)

W życiu podążamy ścieżką wyznaczoną przez naszą wyobraźnię. (MURPHY 2002)

Próba ucieczki przed problemem jest bezsensowna, gdyż nasz umysł towarzyszy nam w każdej podróży, a umysł jest miejscem narodzin problemu. (MURPHY 2008)

Światem rządzi myśl. (MURPHY 1998)

Świat zewnętrzny jest wynikiem naszych myśli i uczuć. Jest iluzją, halucynacją – to świadomość kształtuje byt. (FOLEY 2005)

Twoje zmartwienia nie wynikają z rzeczy samej w sobie, lecz z twojej oceny – a tę możesz zmienić. (ROBBINS 2009)

Niczego, co jest rzeczywiste, nie można się bać. Nic, co nierzeczywiste, nie istnieje. (BREATHNACH 2000)

Podstawą wszelkiego strachu jest przekonanie, że sprawy zewnętrzne mają moc sprawczą. One nie są przyczyną, lecz skutkiem.

Żyjemy w świecie wyobrażeń i poprzez nie widzimy świat materialny. (Jerzy Prokopiuk)

Świat jest doskonały

Wszystko co jest, jest dobre. Zgadzaj się ze wszystkim, a będziesz zespolony ze wszystkim – oto droga do miłości. (DETHLEFSEN 1996)

Wszystkich dóbr jest w nadmiarze i wystarczy dla każdego. Jeśli komuś czegoś brak, to tylko dlatego, że sam się od tego odcina. (DETHLEFSEN 1996)

Rozwój polega jedynie na zmianie sposobu patrzenia. Na tym świecie nie ma czego poprawiać ani zmieniać z wyjątkiem własnego sposobu patrzenia. Ulepszenie siebie polega na widzeniu siebie takim, jakim się jest. (DETHLEFSEN 1996)

Zazdrość oznacza wyparcie się własnego dobra i zubożenie samego siebie. To fałszywa wiara jakoby boskich bogactw było zbyt mało, aby starczyło dla wszystkich. (MURPHY 1995)

W tym wszechświecie nic nie jest przeciwko mnie. Nie odczuwam lęku, bo niebezpieczeństwo nie istnieje – nie posiada żadnej mocy, gdyż jest cieniem w świecie mojego umysłu. (MURPHY 2008)

Urodziłeś się wyposażony we wszystko, co może zapewnić pełnię szczęścia i powodzenie w życiu. (MURPHY 1998)

Cokolwiek przygotowano dla nas, przychodzi w pożądanym momencie. (SALVANESCHI 1996)

Wszystko co mamy – jest wszystkim czego nam potrzeba. (BREATHNACH 2000)

Wszystko, cokolwiek się dzieje, jest dobre dla mnie. Błąd to wydarzenie, z którego nie umiałeś dotąd czerpać wszystkich korzyści. (FOLEY 2005)

Życie to dar, świętość, teatr, zabawa, tanieć. Nauka to zabawa. (ROBBINS 2009)

We wszystkich doświadczeniach tkwi jakieś pozytywne znaczenie, nawet jeśli go jeszcze nie potrafisz dostrzec. (ROBBINS 2009)

Stoimy po kolana w rzece obfitości, umierając z pragnienia. (BREATHNACH 2000)

Niedostatek nie istnieje, chyba że w naszych duszach. Doceń to co masz, byś mogła przyjąć więcej. (BREATHNACH 2000)

Życie jest oceanem obfitości. (FOLEY 2002)

Przyroda ma zawsze rację, nie musi być ulepszana. (BŁASZCZYSZYN 1990)

Świat jest doskonały, niedoskonałe jest nasze spojrzenie. (DETHLEFSEN 1996)

Cel

Sąd Ostateczny – Michał Anioł, Kaplica Sykstyńska

Zagadnienie celu życia w wyborze złotych myśli Izabeli Babkiewicz jest dość złożone. Możemy wyodrębnić kilka kierunków ludzkich dążeń. Najczęściej Izabela wybiera cytaty świadczące o tym, że celem jest zdobycie wiary w boską opiekę – osiągnięcie stanu pełnej ufności w opiekę Boga, a co za tym idzie spokoju i harmonii.

Za tym podąża drugi cel – przejście przez życie w szczęściu, realizując siebie. Tu cel staje się drogą – wartościowe i pełne życie jest celem samym w sobie.

Trzecim celem pojawiającym się w cytatach jest konieczność zapanowania nad sobą – okiełznanie żądz, zyskanie samokontroli. Przy tej okazji dyskutowana jest kwestia wartości cierpienia – ból i cierpienie uszlachetniają człowieka, nigdy nie są bezsensowne.

Ostatni cel można nazwać epistemologicznym – poznanie siebie i Boga. Jednak poznanie to nie ma charakteru intelektualnego, a raczej empiryczny – celem jest doświadczenie swej boskości.

Osiągnięcie bezwzględnej wiary w Boską opiekę

Opatrzność daje nam w każdej chwili najlepsze warunki dla rozwoju duchowego. Jesteś pod ciągłą opieką. (LUTOSŁAWSKI 1923)

Modlitwa nie polega na uczuciu, myśleniu i rozumieniu, ale na szczerym oddaniu się. (SIERADZKI 1990)

Największa mądrość to widzieć wszystko i rozumieć, że jest dobrze tak jak jest. Póki coś jeszcze razi czy wymaga zmian – nie osiągnąłeś samopoznania. (DETHLEFSEN 1996)

Bez miłości w sercach i umysłach jest tylko brzydota i ubóstwo. (KRISHNAMURTI 2014)

Jestem wyrazicielem Boga, a Bogu jestem potrzebny tu, gdzie jestem, inaczej nie byłoby mnie tutaj. (MURPHY 2008)

Ufność, wiara w dobroć Boga i radosne wielbienie Go są twoją mocą, rzeczywistym bogactwem i tylko to zabierasz do wyższych wymiarów życia duchowego. (MURPHY 1983)

Oddaj Mu swoją troskę, swoją mękę i cierpienie, i naucz się ufać bardziej Jego mocy niż swojej sprawności. (QUOIST 1999)

Gdy musisz wziąć na siebie nowy ciężar (choroba, praca), nie walcz z tym bezpośrednio, lecz oddaj je w całości Panu. (QUOIST 1999)

Wiedz, że jesteś w życiu prowadzony i każde doświadczenie, bez względu na to, czy oceniasz je jako pozytywne czy negatywne – prowadzi do stania się pełniejszym człowiekiem. (FOLEY 2005)

Postanów mieć wiarę, a to da ci poczucie pewności, by próbować tak długo, aż osiągniesz cel. (ROBBINS 2009)

Uwierz w bieg życia i dobro Ducha. Spodziewaj się w każdej sytuacji czegoś najlepszego. (BREATHNACH 2000)

Dziękowanie za wydarzenia w naszym życiu uczy nas zaufania. (BREATHNACH 2000)

Wszystkie doświadczenia codziennego życia są ze swej natury duchowe. Wszystko co robimy ma sens religijny. (BREATHNACH 2000)

Kiedy decyzja została podjęta i jej wykonanie zostało wpisane w porządek dnia, pozbądź się wszelkiej odpowiedzialności i troski o rezultat. (BREATHNACH 2000)

Uwierz w Boże przewodnictwo, a staniesz się tym, kim pragniesz być. (MURPHY 2013)

Przekaż całą władzę w ręce Nieskończonego i oddaj mu się bez reszty. (MURPHY 2013)

Gdy się wyciszysz i uwierzysz, że Bóg działa w twoim życiu, wszystko co się wydarzy będzie dobre, a nawet bardzo dobre. (MURPHY 2008a)

Zgoda, poddanie się temu co jest rodzi łagodność w duszy, przynosi ulgę, odpręża. (BREATHNACH 2000)

Spełnienie siebie i swych talentów – życie w harmonii z naturą

Jesteśmy tu na ziemi, by rozwijać nasze talenty i umiejętności, by wnosić radość, rozwój, szczęście i powodzenie również w życie innych ludzi. (MURPHY 1983)

Najważniejszą rzeczą nie jest osiągnięcie celu, ale to czego się po drodze uczymy i jak się rozwijamy. (FOLEY 2005)

Lepiej się zużyć niż zardzewieć. Pozwólmy, aby koniec zastał nas przy wspinaniu się na nową, wyższą górę. (ROBBINS 2009)

W życiu nie chodzi o to, aby gdzieś dojść, lecz aby dostrzec, że już tam się jest od zawsze. (WALSCH 2011)

Powodem twego urodzenia było to, żebyś zostawiła swój niezatarty znak w swoim osobistym świecie. Twoje tęsknoty są błogosławieństwem. Szanuj swoje twórcze pobudki. (BREATHNACH 2000)

Twoje prawdziwe „ja” wie dokąd masz zmierzać. Nie mocuj się z Duchem, współpracuj z nim. (BREATHNACH 2000)

Autentyczny sukces, to żyć własnym światłem, a nie błyszczeć w migających światłach fleszy. (BREATHNACH 2000)

Emocje są wielkim darem, przewodnikiem, wzywają do działania – nie tłum ich, ale i nie pozwalaj, by zapanowały nad wszystkim. (ROBBINS 2009)

W dniu, w którym zaniechasz podróży, dotrzesz do celu. (DE MELLO 1990)

Ilekroć starasz się poprawić Naturę wbrew niej samej, będziesz działał na własną szkodę. (DE MELLO 1991)

Słuchaj swojego ciała i pozwól kierować się jego mądrością. (DE MELLO 1991)

Ciągle dążysz do tego, by być kimś innym. Oprócz pracowitego zmagania się ze sobą lub biernej akceptacji, istnieje jeszcze droga samo-zrozumienia. (DE MELLO 1991)

Dla każdego z nas został wyznaczony kierunek i jeśli tylko wsłuchamy się skupieni, usłyszymy, dokąd mamy iść. (Ralph Waldo Emerson)

Moje dzieło jest dziełem Boga, gdyż Bóg działa poprzez boskość we mnie. Moja praca, zgodna z wolą bożą, czeka na dokończenie. (MURPHY 2008)

Zapanowanie nad sobą – sens cierpienia

Trzeba ujarzmić ciało, jeśli chce się uwolnić umysł.

Życie surowe, ale bez popadania w ostateczność, zmienia poznanie w mądrość. (Radhakrishnan)

Asceza prowadzi człowieka do mocnego zespolenia z Bogiem. (SIERADZKI 1990)

Wielkość człowieka przejawia się w panowaniu nad sobą. (SIERADZKI 1990)

Przyjemności rozmiękczają duszę, a ból ją umacnia. (SALVANESCHI 1996)

Ludzie są warci tyle, ile potrafią przecierpieć. (SALVANESCHI 1996)

Gdy kielich bólu wydaje się przepełniać, wówczas przemienia się w miłość. (SALVANESCHI 1996)

Wyrzeczenie jest zawsze zdobywaniem nowych horyzontów. (SALVANESCHI 1996)

W ogniu próbuje się srebro i złoto, a ludzi miłych Bogu w tyglu przeciwności. (Mądrość Syracha)

Żadna udręka, strapienie, męka, cierpienie nie są daremne, bezużyteczne, bezskuteczne, bezowocne. (SALVANESCHI 1996)

Wszelki ból jest tylko wysiłkiem Ducha do oczyszczenia i odrzucenia z organizmu rzeczy nienadających się do użytku Ducha.(MULFORD 1997)

Cokolwiek cennego chcesz osiągnąć, musisz w tym celu przebrnąć przez krótkotrwałe cierpienie. (ROBBINS 2009)

Ból przycina nieistotne szczegóły (jak rośliny przycinamy, by lepiej rosły), które odciągają nas od tego, co jest ważne, podkopuje nasze dni, siły i ducha. (BREATHNACH 2000)

Spełnienie pragnienia może, co najwyżej, sprawić ci przyjemność i podniecić się na mgnienie oka. To nie jest szczęście. (DE MELLO 1991)

Obserwuj przewrotną naturę przywiązania – masz wzruszenie, błysk przyjemności, ale jest też lęk, ból, zniewolenie. Zobacz radość, spokój i wolność ogarniającą cię, gdy uwalniasz się od przywiązania i oczarujesz się teraźniejszością. (DE MELLO 1991)

Ziarenko bólu to nauczyciel. Jeśli ty spowodowałeś ból i negatywne uczucia u innych – byłeś ich nauczycielem. (DE MELLO 1991)

Ilekroć wyrzekasz się czegoś, wiążesz się z tym na zawsze. Tak długo jak z tym walczysz, dajesz mu moc. (DE MELLO 1990)

Kłopoty są naturalnym sygnałem ostrzegającym, że nasze myśli zmierzają w złym kierunku. Wyzwoli nas zmiana sposobu myślenia. (MURPHY 2013)

Trzeba ujarzmić ciało, jeśli się chce ujarzmić umysł. (Leszek Błaszczyk – Filozofia wolności człowieka wg R. Steinera)

Najlepszy uniwersytet – zmagać się z własnym cierpieniem, chorobą, bólem, strachem:
cierpienie – nadzieja
ból – ukojenie
śmierć – życie. (Waldemar Dudek – Zraniony uzdrowiciel)

Samopoznanie, poznanie Boga – osiągnięcie boskości

Jedyne, co człowiek może zrobić, to wytrwale dążyć do przekroczenia swej ograniczonej inteligencji i wiedzy w celu bezpośredniego poznania Niewidzialnego, Bezmiernego Boga – oraz uczyć się czcić i wielbić Go. (PODŻORSKI 1992)

Jestem po to na ziemi, by wyrażać wszystkie atrybuty, moce i aspekty Boga. (MURPHY 2008)

Jesteś tu, by się rozwijać, przekraczać kolejne progi i odnajdywać w sobie boskość. (MURPHY 1998)

Nasza prawdziwa jaźń – to Bóg. (MURPHY 1998)

Spokój umysłu jest naszym zbawieniem, rozwiązaniem naszych problemów. (MURPHY 2013)

Człowiek istnieje po to, by odbierać Boga jako wielkość. (Leszek Błaszczak)

Każdy człowiek szuka miłości i zastępczo lokuje ją w rzeczach, zwierzętach, ludziach, a szukamy Boga. (Waldemar Dudek – Człowiek względem bezradności)

Świat duchowy to zbiór istot duchowych. Celem treningu jest dotarcie do nich. (Jerzy Prokopiuk)

Człowiek nie rodzi się po to, by umrzeć, lecz przeformować się, przebudzić się w duchu. (Ignacy Chludziński – Tajemnice sztuki kulinarnej)

Kochać można, gdy się pozna, dotyczy to również przyrody. (Krystyna Neugebauer – Dyscypliny humanistyczne a ekologia)

Religia

Szkoła ateńska – Rafael, Pałac Apostolski

Nie istnieje jedna słuszna religia. Każdy człowiek jako indywiduum ma własną, tylko swoją religię.

Sam musisz przemyśleć i wybrać dokładnie, co rozszerzy twoje serce, a co wprowadzi niepokój, potem trzymaj się mocno tego pierwszego i wyrzeknij drugiego. (PODŻORSKI 1992)

Nauczyciel ma się zjawić, gdy się obudzimy do tego. (MULFORD 1992)

Bóg jest dostępny dla każdego, bez względu na rasę, kolor skóry i wyznanie. (MURPHY 2002)

Wiara jest pewnością tego, czego się spodziewamy, przeświadczeniem o tym, czego nie widzimy. (List do Hebrajczyków 11,1)

Pan nie dba o teologię, częściej nawet Go ona bawi. W ogóle nie wykazywał zainteresowania kwestią mego wyznania. Chciał wiedzieć co mam w sercu, a nie w głowie. (MOODY 1992)

Nie ma jednej słusznej religii, opiera się ona na zdolności do miłości, a nie na doktrynach i sektach. (MOODY 1992)

Bądź duchowy, nie religijny. Osoba religijna kieruje się nakazami swego kościoła, osoba duchowa postępuje wedle nakazów swojej duszy. (MOODY 1992)

Tyle dróg wiedzie do Boga, ile jest oddechów dzieci człowieczych. (BESANT 1996)

Jakąkolwiek drogą człowiek zbliża się ku Mnie, witam go na każdej, bo wszystkie drogi są moje. (BESANT 1996)

Każda dusza kroczy własną ścieżką. (WALSCH 2011)

Zmieniaj swoją prawdę swobodnie i bezzwłocznie, kiedy dzięki doświadczeniu uzyskasz nowy wgląd. Nie masz żadnych zobowiązań ani w związku z innymi, ani w całym życiu – masz tylko sposobności. (WALSCH 2011)

Wszystkie religie, wszystkie pisma święte zdumiewają podobieństwami, szokują zgodnością (…). Za różnorodnymi obrzędami kryje się w gruncie rzeczy jedna jedyna religia, tylko że w rozmaitym przebraniu. (DYMEL 1992)

Jeden nauczyciel – Rzeczywistość. (DE MELLO 1991)

Odrzuć książki i sztywne formuły, śmiało odejdź od swego nauczyciela i popatrz na świat swoimi własnymi oczami. (DE MELLO 1991)

Prawda jest jedna, lecz nie wszyscy przyjmują ją jednakowo głęboko. (Leszek Błaszczak)

Wszelki dogmatyzm jest odpowiedzialny za wojny. Religie są zaporą przed pokojem, a w człowieku niszczą poszukiwanie boskości. Droga do poznania jest indywidualna. (Bożena Kruszewska-Kuśmierczyk – Pacyfizm wegetariański)

Dobrze, że umiemy się różnić między sobą, ale powinniśmy się różnić pięknie. (Zbigniew Czarnecki – Problemy etyczno-moralne hodowli zwierząt udomowionych)