Po sprowadzeniu się do Karolewa w 1965 r. i rozpoczęciu pracy w Zespole Szkół Rolniczych Izabela i Mikołaj zajęli się organizowaniem obozów wędrownych. W tym celu Izabela wyrobiła sobie legitymację organizatora turystyki PTTK i prawie każde wakacje spędzali podróżując z młodzieżą po polskich górach lub wybrzeżu. Uczniowie starannie przygotowywali się do wyprawy. Opracowywali trasę, zbierali informacje o odwiedzanych miejscach, planowali noclegi, zbierali niezbędny sprzęt. Z każdej wyprawy powstawała kronika, w której opisywano zarówno przygotowania, jak i przebieg wycieczki.

Mikołaj prowadził dokumentację w postaci czarno-białych zdjęć i kolorowych slajdów. Zachowały się też dwa tomy kroniki obozu wędrownego z wyprawy po wybrzeżu bałtyckim od Fromborka do Rozewia z lipca 1971 r.

Obóz wędrowny po wybrzeżu bałtyckim 07.1971 r.

Wartym zauważenia jest jak trudno było zebrać sprzęt niezbędny do przeprowadzenia obozu. Uczniowie pożyczali go z różnych miejsc i zwracali po wycieczce. Odnotowane zostały nawet narzędzia takie jak łopatka saperska pożyczona od pana Korpalskiego czy siekierka od pana Mroczkowskiego.

W dalszej części kroniki najpierw opisano miejsca, które uczniowie mieli odwiedzić podczas wycieczki, a potem skrupulatnie zrelacjonowano jej przebieg.

Frombork

Obóz wędrowny rozpoczynał się we Fromborku, gdzie uczestnicy dojechali autobusem. Stamtąd przeprawili się przez Zalew Wiślany do Krynicy Morskiej i pomaszerowali do Trójmiasta. Z Gdyni ponownie statkiem ruszyli na Hel i przespacerowali półwyspem do Rozewia.

Po drodze młodzież była zobowiązana do wykonywania prac społecznych. Najczęściej była to pomoc przy pracach rolnych, tu pomagają w rozładowaniu płyt betonowych.

Niedaleko Fromborka był zlot obozów harcerskich, od którego rozpoczęli swą wędrówkę.

Przeprawa przez Zalew Wiślany.

Obozowicze nieśli ze sobą cały sprzęt kuchenny i podczas biwaków to młodzież przygotowywała posiłki.

Trójmiasto

Hel

Na biwakach młodzież rywalizowała układając proporce. Ostatni ukazuje przebytą trasę.

Odwiedziny u sołtysa i pomoc w pracach na polu.

Zlot obozów wędrownych ZMW – Olsztyn 1972 r.

Życie obozowe.

Prace społeczne

Zwiedzanie Olsztyna

Obóz wędrowny w okolicach Krakowa 1972

Kraków

Prace społeczne

Sceny z drogi

Wycieczka szkolna:
Wieliczka, Kraków, Zakopane, Oświęcim, Częstochowa
– wiosna 1973