Budynek szkoły w Pożarkach wybudowano w 1929 roku. Wówczas była to szkoła dwuklasowa. Po II wojnie światowej początkowo w szkole były dwie klasy (rok szkolny 1946/1947). Gdy Janina Mroczkowska z córką przyjechały do Pożarek, szkoła miała klas siedem, a ostatecznie osiem (1970). Obecnie w budynku po zlikwidowanej szkole znajdują się mieszkania, kaplica parafii i świetlica wiejska Dziupla.

Pożarki (Pohiebels) z zaznaczoną szkolną działką. Mapa Rastenburg, Herausgegeben vom Reichsamt fűr Landesaufnahme 1927.

Budynek szkoły w Pożarkach od strony boiska

Budynek szkoły w Pożarkach od strony frontalnej, lata 50-te

Nauczycielki: Izabela i Stanisława. Pożarki 1956.

Podczas pierwszych lat pracy Janiny Mroczkowskiej i Izabeli w szkole, kadra nauczycielska i kierownictwo cały czas się zmieniały. Nauczyciele często nie mieli żadnego przygotowania pedagogicznego. Odstraszały ich stosunki panujące we wsi i niskie zarobki.

Stanisława, ks. Maciejewski, Izabela. Pożarki 1956.

Izabela i kierowniczka szkoły. Pożarki 1958.

Izabela i kierownik Kutiak z żoną. Pożarki 1959.

Janina Mroczkowska, koleżanka Izabeli (nauczycielka), Izabela

Izabela z nauczycielami

Od powrotu Mikołaja Babkiewicza z wojska w 1958 r. w Pożarkach uczyła cała rodzina: Janina Mroczkowska, Izabela i Mikołaj. Na trzech nauczycieli ilość pracy była ogromna, tym bardziej, że nie ograniczali się oni do programowego minimum. Prowadzili kółko teatralne, taneczne oraz gry na mandolinie, organizowali w szkole święta i występy artystyczne, zabierali dzieci na wycieczki po Polsce. Sami przygotowywali wszelkie pomoce naukowe. Przez pewien czas prowadzili również zajęcia wyrównujące dla dorosłych. Zdarzało się, że na egzaminy do szkół średnich jeździli ze swymi uczniami.

Grono pedagogiczne z ks. Maciejewskim. Pożarki 1960.

Kółko teatralne. Pożarki 1958.

Zajęcia w-f 1960

Janina Mroczkowska podczas lekcji geografii

Lekcja zajęć technicznych. Izabela pochyla się nad Edwardą Adamską, na pierwszym planie: Teresa Kleban, Basia Stasiuk, za nimi Janina Romaniuk, Pyszczak, Sokołowska. Pożarki 1959.

Kółko taneczne, pierwsza po lewej Relka. Pożarki 1956.

Kółko gry na mandolinie. Od prawej: Sokołowska, Dziunia.

Kółko teatralne, z tyłu Izabela.

Pożarki, 12.04.1964 – Komitet Rodzicielski. Od prawej: Arkadiusz Dankowski (sekretarz GRN), Iza Babkiewicz, Rubin, Artyszewicz. Od lewej: Mikołaj Babkiewicz, Janina Mroczkowska, gajowy Święcicki (w mundurze), Romaniuk (najwyższy w grupie), Stasiuk (za kobietą pośrodku).

Pożarki 1964 r., przyjęcie wigilijne. Najbliższy sąsiad Kleban (w krawacie), Stasiukowa (kobieta w chuście).

Galeria zdjęć kolejnych roczników

Pożarki 1956

Pośrodku kadra nauczycielska: Stanisława, Janina, ks. Maciejewski, Izabela, u stóp księdza w rogatywce brat Izabeli Wiesław. Pożarki 1956 r.

Kadra nauczycielska: Janina, Mikołaj, Izabela. Pożarki 1957 r.

Kadra nauczycielska: kierowniczka szkoły, Janina i Izabela. Pożarki 1958 r.

Pożarki 1959

W tle zabudowania najbliższego sąsiada szkoły – Klebana, z tyłu kadra nauczycielska: Janina, Mikołaj, Izabela. Pożarki lata 60-te.

Pożarki 1963