Zaczynam malowanie z miłością, czcią, adoracją dla Boga,
a efekt jest zawsze odzwierciedleniem Jego miłości, piękna i chwały.

Z malarstwem mistrzów holenderskich Izabela postanowiła zmierzyć się w 2001 r. Fascynował ją jego wycyzelowany naturalizm, użycie ciemnych, wyważonych, stonowanych kolorów oraz umiejętność grania światłem tak, by obrazy zdawały się błyszczeć.

Praca nad holendrami jest długa i mozolna. Ostateczny efekt daje nie tylko odpowiedni dobór kolorów, ale stosowanie laserunku i wielokrotne werniksowanie. Laserunek wiąże się z techniką malowania warstwami. Stanowi on cienką, prawie przezroczystą warstwę, która zmienia ton warstwy pod spodem. Dzięki laserunkowi uzyskuje się intensywną głębię koloru.

Długotrwałość i pracochłonność stosowania tej techniki związana jest z tym, że spodnia warstwa musi całkowicie wyschnąć, by móc położyć na niej kolejną, w innym wypadku między farbami zachodzi reakcja chemiczna i nie uzyskuje się pożądanego efektu.

„Owoce” wg Willem van Aelst

olej na płótnie (50 x 60)

(nr 259)

„Owoce na talerzu”

olej na płótnie (41 x 51)

(nr 257)

„Z motylem w tle”

olej na płótnie (50 x 60)

(nr 177)

„Deser”

olej na płótnie (60 x 40)

(nr 258)

„Martwa natura”

olej na płótnie (39,5 x 59,5)

(nr 135)

„Martwa natura z fajkami”

olej na płótnie (39,5 x 59,5)

(nr 136)

„Owoce na czerwonej serwecie”

olej na płótnie (35 x 44)

(nr 173)

„Martwa natura z różami” wg Jan Davidszoon de Heem 1652

olej na płótnie (40 x 30)

(nr 204)